دلسپرده

کاسه صبر موجود است ...شیکّ و نشکن

دلسپرده

کاسه صبر موجود است ...شیکّ و نشکن

دلسپرده

کسی که بی قرار شود و عاشق خدا شود خدا برای خودش انتخاب می کند و پر...

کلمات کلیدی

۱ مطلب با موضوع «ناب» ثبت شده است🌱حضرت زهرا سلام الله علیها و امام علی علیه السلام و فضه برای شفای امام حسن و امام حسین علیهما السلام نذر روزه گرفتند. 

آن بزرگواران در هنگام شفای حسنین به نذر خود عمل کردند و سه روز روزه گرفتند، در آن وقت حضرت علی علیه السلام در شدت تهی دستی به سر می برد ، سه من جو قرض کرد ، فاطمه سلام الله علیها آن را آرد نموده و از آن نان پخت ، شب اول هنگام افطار مسکین به در خانه علی علیه السلام آمد و غذا طلبید ، آنها غذای خود را به او دادند ، و گرسنه ماندند .

روز دوم هنگام افطار ، یتیمی آمد و تقاضای غذا کرد ، آنها غذای خود را به او دادند و گرسنه ماندند .

روز سوم نیز هنگام افطار اسیری گرسنه آمد ، آنها غذای خود را به او دادند و آن شب را نیز با گرسنگی شدید به سر بردند .

صبح حضرت علی علیه السلام دست حسن و حسین علیهماالسلام را گرفت و نزد پیامبر آورد، پیامبر دید آنها از شدت گرسنگی می لرزند.

به خانه فاطمه رفت او را در محراب عبادت دید ، در این هنگام سوره دهر نازل شد که ایات پنجم تا یازدهم این سوره در ستایش انفاق و ایثار خاندان حضرت علی علیه السلام است در آیه هشتم می خوانیم:

و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا .

آنها غذای خود را با این که به آن غذا علاقه و نیاز دارند ، به مسکین و یتیم و اسیر می دهند.


📚منبع:الغدیرج3ص107

  • دلسپرده